Konferenca Kombetare e Nivelit te Larte “Kohezgjatja e Gjykimit ne Apel 2020-2023 dhe Afatet e Gjykimit te Arsyeshëm” mori nje vemendje te larte mediatike. Ajo u transmetua live ne 4 media kryesore si dhe u percoll ne kronika televizive, reportazhe dhe shkrime ne median audio-vizuale dhe median online.INFOCIP  mori paraprakisht masa per të akomoduar dhe aksesuar cdo media në punimet e kësaj konference.

 

Për të ndihmuar median për pasqyrimin e aktivitetit të Konferencës, por edhe për ta nxitur gazetaret të ndërmarrin investigime të pavarura mbi problemet e ngritura përgjatë diskutimeve, INFOCIP dokumentoi në audio-video gjithë sesion e diskutimeve dhe e bën atë publike për të gjithë të interesuarit në faqen e vet zyrtare, si më poshtë vijon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim