21 Nentor 2023 – Konferenca e Nivelit te Larte , oganizuar nga Qendra per Çeshtje te Informimt Publik, INFOCIP me teme: KOHEZGJATJA GJYQËSORE NE APEL 2016-2023 dhe AFATET E GJYKIMIT TE ARSYESHEM, eshte pjese e aktiviteteve te mbeshtetura nga Ambasada e Mbreterise se Holandes ne Tirane, ne kuader te Programit “Open Courts through Press Judges”.

 
reinout vos, ambasador i Holandes ne Shqiperi, INFOCIP

Ministria e Jashtme e Mbreterise se Holandes, permes Komponetit te Shtetit Ligjor, ne kuader te programi MATRA i ka dhene nje ndihmese te vyer aktoreve te shoqerise civile ne Shqiperi duke mbeshtetur rolin e tyre monitorues ndaj pushtetit gjyqesor.

 

Ne fjalen e tij pershendetese, Ambasadori i Mbreterise se Holandes ne Shqiperi, Z. Reinout Vos theksoi nevojen per te zgjeruar diskutimin mes aktoreve institucionale, shoqerise civile, medias dhe Publikut mbi Sundimin e Ligjit dhe treguesit e ficiances gjyqesore, pasi keto tema perbejne edhe kushte te rendesishme integrimi per Shqiperine ne kuader te kapitujve 23 dhe 24 te negociatave per aneterim te Shqiperise ne BE. Ai gjithashtu theksoi nevojen qe institucionet e reja te drejtesise te gjejne mjetet e duhura per te adresuar me prioritete situaten e vonesave gjyqesore, sidomos kur keto shkaktojne shkelje te te drejtave te njeriut qe garantohen ne GJEDNJ.

 

Fjala pershendetëse e SH.T. Ambasador i Vendeve të Ulëta në Tiranë, Z. Reinout Vos. mbajtur ne Konferencen e NIvelit te Larte:  “KOHEZGJATJA GJYQËSORE NE APEL 2016-2023 dhe AFATET E GJYKIMIT TE ARSYESHEM”, mund te ndiqet e plote ne videon e meposhtme (vetem ne anglisht)

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim