Struktura e Qendrës ÇIP

 

 

Organet Drejtuese të Qëndrës janë:

 

  1. Bordi Drejtues
  2. Drejtori Ekzekutiv
  3. Trupa e Ekspertëve


  • Qendra për Çështjet e Informimit Publik,themeluar në 29.09.2004, është një institut i pavarur, pa anëtarësi, jo-politik, jo-fitimprurës.
  • Qendra për Çështjet e Informimit Publik, është me seli në Tiranë dhe ka degë të saj dhe/apo perfaqesues te saj në disa qytete te Shqiperise.

 

 
<< Kthehu ne fillim