3 Gusht 2021 – Drejtesia duhet të behet, por mbi te gjitha duhet të shihet se ajo po behet! Gjykatat ne Shqiperia kane detyrimin ligjor (115/2016) te mundesojne Median te permbushe misionin e vet per informimin cilesor te publikut. INFOCIP do te ndihmoje KLGJ qe Gjykatat te jene te hapura ndaj medias dhe publikut.

 

Per here te pare gjykatat e apelit kane  caktuar edhe Gjyqtarin e Medias (Press Judge) me syinm rritjen e transparences dhe llogaridhenies. Nepunesit per marrdheniet me publikun dhe Median jane gjithashtu nje personel i ri ndihmes ne funksion te ketij qellimi.

 

INFOCIP do te punoje per rritjen e nderveprimit mes Gjyqesorit dhe Medias, me synimin per nje informim sa me cilesor te publikut. Modeli Holandez eshte perzgjedhur me heret nga vete KLGj per te avancuar kete program te rritjes se kapaciteteve.

 

Sot u nenshkrua edhe Marreveshja e Bashkepunimit midis Ministrise Puneve te Jashtme te Holandes dhe Qendres per Çeshtje te Informimit Publik, INFOCIP per programin dy-vjeçar ““Open Courts through Press Judges”. Zv. Ambasador i Holandes ne Tirane, H.E. Rogier Nouwen dhe Drejtori i INFOCIP, Gerti Shella (Dr.) formosen marrveshjen në ambjentet e Ambasades së Holandës në Tiranë

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim