Gjykata e Apelit Korçë rezulton te jete nder me te prekurat nga procesi i Vetingut.  Trupa e manget gjyqesore, gjyqtaret e “marre borxh” permes skemes se delegimit, por edhe pandemia e COVID 19, qe mbylli per tre muaj dyert e gjykates per publikun, shkaktuan një përkeqesim të ndjeshem të treguesve të eficiencës.

 

Nga analizimi i të dhënave, rezulton se, gjatë vitit 2020, kohëzgjatja mesatare e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën e Apelit Korçë, për të dyja dhomat e marra së bashku ka qenë 172.2 ditë. Kjo mesatare aplikohet vetëm mbi çështjet e themelit që janë vendimuar në vitin 2020. Vendimet e ndërmjetme dhe urdhrat e ekzekutimit nuk janë pjesë e këtij vlerësimi.

 

Nga të dhënat e analizuara, rezulton se në 2020-ën treguesit e Dhomës Penale janë përkeqësuar me 13.7% krahasuar me vitin 2019 sa i përket kohëzgjatjes së shqyrtimit për çështjet e themelit të analizuara nga INFOÇIP. Krahasuar me 2016-ën, vihet re një përkeqësim me 10 % në gjashtëmujorin e parë të 2019-ës. Sa i përket Dhomës Civile, vihet re gjithashtu një përkeqësim me 52.5% në vitin 2020 krahasuar me 2019-ën. Konstatohet gjithashtu një rënie me 50% në 2020-ën, krahasuar me 2016-ën.  HAP KETU RAPORTIN NE PDF

 

korca

 

Analiza e të dhënave sugjeron se ka një përkeqësim të treguesve në vitin 2020 sa i takon kohëzgjatjes së arsyetimit/dorëzimit të dosjeve gjyqësore. Rezulton se Gjykata e Apelit Korçë ka një përkeqësim me 150 % në 2020-ën, krahasuar me 2019-ën, ndërkohë në krahasim me vitin 2016 vihet re një përkeqësim me 300% sa i përket treguesit të kohëzgjatjes së arsyetimit/dorëzimit të dosjeve gjyqësore.

 

Nga të dhënat e analizuara, rezulton se në 2020-ën treguesit janë përkeqësuar me 122% për Dhomën Penale krahasuar me 2019-ën, ndërkohë në krahasim me vitin 2016 vihet re një përkeqësim me 288% sa i përket këtij treguesi.

 

Sa i përket Dhomës Civile ka një përkeqësim me 226 % në 2020-ën, krahasuar me vitin paraardhës. Ndërkohë krahasuar me vitin 2016 vihet re një përkeqësim me 397% sa i përket këtij treguesi.

 

vonesa arsyetim, korce

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim