6- MARS 2020, TIRANE – INFOÇIP monitoroi kohëzgjatjen e shqyrtimit gjyqësor në gjykatat e apelit të RSH për vitin 2019. Koha e shqyrtimit të çështjeve gjyqësore të themelit dhe koha e arsyetimit të vendimit janë dy treguesit e eficencës që mat ky Vlerësim Tematik i Pavarur. Të dhënat janë aksesueshme përmes Platformës GJYKATAEHAPUR.AL 

 

Vlerësimi i ndërmarrë nga INFOÇIP thellohet deri në vitin 2016, duke ofruar një mundësi unike të krahasimit të treguesve Para dhe Pas implementimit të Reformës në Drejtësi për 6 gjykatat e apelit të sistemit të zakonshëm në RSH.

 

Ne Permbledhjen Ekzekutive te prezentuar nga drejtori i INFOCIP, Dr. Gerti Shella, u ngit shqetesimi i zbrazjes se gjykatave te apelit nga trupa gjyqësore per shkak te vetingut dhe per shkak te doreheqjeve. Nje tjeter problem eshte numri i pamjaftueshem i ndihmesa ligjor ne gjashtë gjykatat e Apelit në RSH.

 

GJK_3554

Ne vitin 2019 kemi nje renie te treguesve sa i takon kohes ne te cilen shqyrtohet nje çështje themeli ne te pakten 4 gjykata, perfshire edhe ate te Tiranës, që është më e madhja në vend.  

 

Gjetjet e Vleresimit u shpallen ne dt. 6 Mars 2020, ne Konferencen Kombetar me titullKOHEZGJATJA E SHQYRTIMI GJYQËSOR NË APEL, 2019 & KRAHASIMI I TREGUESVE 2016-2019″

 

Konferenca Kombetare u adresuar nga Kryetarja e KLGJ, znj. Naureda Llagami e cila ne fjalen e saj pershendeti INFOCIP per metodat inovatore te vleresimit te vonesave gjyqesore dhe ofroi mbeshtetje per avancimin e nismave qe promovojne nje gjyqesor te hapur dhe transparent.

 

GJK_3668

 

Ambasadorja e Vendeve të Ulëta  në Tiranë,  Madam Guusje Korthals Altes gjithashtu pershendeti Konferencen duke vene theksin ne rendesine qe kane perdotimi I sistemeve teknologjike per nje gjyqesor eficent.

 

holanda foto ambasadorja

 

Avokatja e Popullit, Erinda Balanca ngriti në fjalën e saj shqëtësimin e gjykimit tej afateve të arsyeshme si dhe theksoi nevojën e mos-pakësimit të mëtejshmë të trupës gjyqësore në sistemin e gjykatave të apelit të zakonshëm.

 

ballanca

 

Konferenca Kombëtare është e mbështetur nga Ambasada e Vendeve të Ulëta në Tiranë në kuadër të Programit MATRA.

 

shkarko te plote botimin per apelet Tirane, Durres, Gjirokaster

shkarko te plote botimin per apelet Vlore, Shkoder, Korçë

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim