DSCN9392 (1)

INFOCIP organizoi ne date 15 Nentor 2016 tryezen kombetare per REFERENDUMET, në të cilët mblodhi te gjithë aktorët shqiptare te interesit për të vlerësuar në mënyrë përfundimtare mjedisin mundësues për referendumet dhe nismen ligjore nga zgjedhësit dhe per te nisur procesin e krijimit te nje kuadri ligjor mundesues, ne respekt frymes se Kushtetutes Shqiptare.

Ne konference mori pjese edhe kryetari i sapozgjedhur i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, Denar Biba, i cili njohu vështirësinë e mbajtjes së referendumeve me përcaktimet aktuale, të cilat ekzistojnë kryesisht në Kodin Zgjedhor, por edhe me domosdoshmerine e krijimit te nje kuadri te ri ligjor.

Konsitucionalistja Aurela Anastasi analizoi pamundësinë totale qe ka sot për të aktivizuar mekanizmin referendar, por edhe nismën ligjore nga zgjedhësit. Ne fjalen e saj ajo argumentoi nevojen urgjente per hartimin e nej kuadri te ri ligjor si per referendumet ne nivel qendror dhe vendor, por edhe per nismen ligjore qytetare.

Valbona Pajo, ekperte kushtetuese dhe pjese e GJK, analizoi domosdoshmerine e integrimit ne jne ligj te vetem integral qe do te normonte mbajtjen e referendumeve ne nivel qendror dhe vendor.

Perfaqesuesja e AKIP, Kozara kati, solli pevojen direkte te grupimit me vital te ormganizatave mjedisore ne shqiperi per ndalimin me referendum te importit te plerave dhe veshtiresite ligjore te ketij porcesi te veshtire.

Konstitucionalistë të tjerë vlerësuan se edhe në nivel vendor, nismat refendare janë sot një pamundësi. per fat te keq, edhe pse referendumi vendor eshte nje forme vendimarrjeje e parashikuar ne ligjin e ri per veteqeverisjen vendore, 139/2014, asnje akt nenligjor nuk eshte nxjerre deri me sot per ta bere te zbatueshem kete normative ligjore. Ndërkohë që të gjitha iniciativat e njohura për vendimarrje nga poshte lart janë sot ineficente ose inekzistente ne Shqipëri.

DSCN9487 (1)

Forumi afirmoi qellimin per te marrë përsipër të hartojë një draft-kuader ligjor krejt të ri për referendumet në Shqipëri. Te gjithe aktoret e tjere te interesit te cielt deshirojne te behen pjese e kesaj nisme jane te mirepriturt te kontaktojne ne adresen: qendra@infocip.org. Aktiviteti i zhvilluar ne 15 nentor 2015 gjeti nej pasqyrim te gjere ne median kombetare dhe lokale. AI u realizuar ne kuader te bashkepunimit te INFOCIP me Olof Palme Center dhe eshte mbeshtetur nga Ambasada Suedeze.

Më poshte edhe konstatimet e konferences  : konstatitme te konferences per referendumet

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim