Pjese e rendesishme e diskutimeve ne Konferencen Kombetare “Kohezgjatja e Shqyrtimit ne Apel” u bë trupa e kancelareve te 6 gjykatave te apelit te RSH. Kancelaret  adresuan nje sërë shqetesimesh ne Forumin e nivelit te larte te thirrur nga INFOCIP.  Promet me te veshtira qe ata hasin ne pune jane sistemet e dokumentiimt dhe arkivimit te ceshtjeve gjyqesore. Po ashtu, sistemet kompiuterike per administrimin e çështjeve gjyqesore konsiderohen teper te vjeteruara. Ato nuk mundesojne perpunimin statitistikor te te dhenave, nje detyrim i cili prodhon me pas ngarkese te madhe per stafin menaxherial te gjykatave, per efekt te raportimit sistematik ne KLGJ.

 

Te gjitha diskutimet e kancelareve te gjykatave te apelit te RSH mund te ndiqen ne audio video ne kanalin ne YouTube te dedikuar per punimet e Konferencen Kombetare” Kohezgjatja e shqyrtimit gjyqesor ne Apel”, mbajtur ne 6 Mars 2020 ne Hotel Rogner, me mbeshtetjen e Ambasades se Vendeve te Uleta.

 

 

 

lertida balilaj infocip apeli tirane

kancelaret web

gjirokastra infocip apel

korca kancelar infocip
frida gani, infocip, apeli vlore

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim