Av. Saimir Vishaj, i ftuar ne konferencen “Vonesat ne Shqyrtimin ne Apel” ne cilesine e kryetarit te shoqates se avokateve penaliste te Shqiperise ngriti shqetesimin e vonesave serioze ne gjykimin ne Apel per shkak te largimit te trupes gjyqesore. “Ne poshkojne me shpejtesi drejt shkrirjes se gjykatave te apelit. Nuk eshte çudi qe Shqiperia te mbetet vetem me nje gjykate apeli ne Tirane nese ecet me keto rritme te largimit te gjyqtareve”, tha ai qe ne fillim te fjales se tij.

 

Trupa e mjaftueshme gjyqesore dhe kohezgjatja e gjykimit jane nje raport perpjestimor; nese nuk ka gjyqtare, nuk ka si te kete gjykim brenda afateve, tha ai ne tej. Ai pergezoi  INFOCIP per punen e shkelqyr ne ekpozimin e problematikes permes evidencave te analizuara.  Ai theksoi se duhet te konsiderohet mundesi per te çuar ne gjykata prorje profesionale nga profesionistet e avokatise si ne Gjykaten e Larte ashtu edhe ne ato te Apelit.

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim