Pergjate vitit 2017, INFOÇIP përllogariti nivelin e zbatueshmërisë të dispozitave që përman Kreu VI “Transparenca, Konsultimi dhe Pjesëmarrja qytetare” i ligjit 139/2015. Ky përfaqëson edhe vlerësimin e parë tematik në këtë fushë, pilotuar me sukses tashme në bashkitë Tiranë Kamëz dhe Vorë.

Në fokus të këtij monitorimi tematik, i cili realizohet për herë të parë bazuar në legjitimitetin që cakton ligji ri 139/2015 “Për vetëqeverisjën vendore”, ishte transparenca me publikun dhe funksioni vendimarrës i këshillit bashkiak. Administrata e Bashkisë, si një organ i centralizuar monokratik, që drejtohet nga kryetari i bashkisë, nuk ishte objekt i drejtpërdrejtë monitorimi/vlerësimi.

 

Ne konferencen e nivelit te larte te organizuar per shpalljen e rezultateve mren pjese perfaqesues te larte te ambasadave dhe organizmave dnerkombetare qe punojne ne fushen e qeverisjes vendore.  Konferenca u  adresua dhe u pershendet nga Perfaqesuesja e Larte e Ambasades Zviceriane ne Tirane, Znj. Debora Kern.

 

 

Pervec Drejtores se Leviz Albania, znj. Valbona Kuko dhe Zv.Mbrendshme Znj. Romina Kuko, ne kete tryeze moren pjese perfaqesuesja e zyres se UNDP ne Tirane, Limya Eltayeb (UNDP country director), sperfaqesues te tjere nga aktore nderkombetare qe punojne ne fushen e qeverisjes vendore si KiE, Ambasada Austriake,  Projekti STAR 2, UNDP, projekti “Bashki te Forta”, PLGP etj .

 
deborah kern

limia
ladi
sokoli infocipbrunilda pasali

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim