I ftuar te adresonte Konferencen Kombetare te organizuar nga INFOCIP mbi vonesat gjyqesore dhe konfliktin e punes ne gjykate, Ambasadori i Suedise ne Tirane, SH.T. Johan Ndosi shpehu vleresim maksimal per nismen dhe rendesine qe aktoret institucionale i kishin dhene asaj me pjesemarrjen e tyre ne tryeze. “Qeveria ime ka një angazhim të fortë për të drejtat e punës dhe dialogun social. Ky angazhim shpuri në Suedinë që priti Samitin Social të BE-së për Panairin e Punës dhe Rritjes në Gothenburg në nëntor 2017 dhe mund të shihet edhe në iniciativën e Kryeministrit tim, “Marrëveshja Globale” – me objektivin për të trajtuar bashkarisht sfidat në planin global tregut të punës dhe duke u mundësuar të gjithë njerëzve të përfitojnë nga globalizimi”, u shpreh Ambasador Johan Ndisi.

 

Arsyeja për këtë angazhim është se kushtet dhe kushtet e drejta dhe të ndershme në tregun e punës janë gurët themeli për produktivitet të lartë në një ekonomi. Kushtet e drejta krijojnë parashikueshmëri për punonjësit – duke kontribuar në një mjedis pune të sigurt. Kjo vlen për Suedinë, si edhe për Shqipërinë apo gjetkë.

 

Ashtu si në vende të tjera, shteti është punëdhënësi kryesor në Shqipëri me mbi 110 mijë punonjës. Për këtë arsye, zyrtarët publikë luajnë një rol vendimtar për vendin . Suedia nuk është ndryshe. Nëpunësit civilë përbëjnë shtyllën kurrizore të administratës publike. Më lejoni të ilustroj këtë me një shembull. Në total, Shërbimi i Jashtëm suedez ka 2600 punonjës me 15 persona të cilët janë të emëruar politikisht si pjesë e kabinetit të tre ministrave që udhëheqin Ministrinë e Punëve të Jashtme – Ministrin e Punëve të Jashtme, Ministrin e Tregtisë dhe Ministrin për Zhvillim. Kjo do të thotë se ka pothuajse çdo qarkullim kur kemi një zhvendosje të Qeverisë. Duke mos patur një qarkullim të madh të stafit, bazuar në përkatësinë politike, krijon stabilitet dhe ndërton besimin tek publiku i gjerë për institucionet publike. E them këtë duke e ditur se roli i administratës publike do të bëhet edhe më i rëndësishëm kur Shqipëria hap negociatat e pranimit. Për më tepër, kapaciteti i shërbimit civil do të përcaktojë shpejtësinë e negociatave.

 

Me shtetin duke qenë një punëdhënës kryesor gjithashtu sjell me vete një përgjegjësi të madhe. Shteti duhet të jetë garantuesi kryesor i të drejtave të punës. Megjithatë, siç dëshmojnë të gjeturat nga INFOCIP, shohim një numër të madh të shkarkimeve të paligjshme që sjellin shpenzime të larta financiare tek tatimpaguesi por gjithashtu ndikojnë në zyrtarët dhe familjet e tyre. Kjo ndikon në besimin ndaj institucioneve publike.

 

“Siç e dini, Suedia është një mbështetës i fortë i reformës së drejtësisë, por gjithashtu një mbështetës i fortë i reformës administrative publike në Shqipëri. Ne shpresojmë që të dyja këto procese reformuese të ecin përpara. Zbatimi i tyre është një bazë e rëndësishme për të krijuar një administratë publike më efikase që mbron të drejtat e punës, por gjithashtu edhe gjykatat që funksionojnë mirë, të cilat mund të zgjidhin me shpejtësi çdo shkarkim që konsiderohet si shkelje e ligjit. Është në këtë dritë që konferenca sot është e rëndësishme pasi thekson një zonë që do të jetë thelbësore në zhvillimin e mëtejshëm të vendit”, e mbylli fjalën e tij Ambasadori Suedez ne Tirana, Johan Ndisi.

 

Konferenca kombetare Kohëzgjatja E Shqyrtimit Gjyqësor Administrativ, 2017-2018 (11)

 

Konferenca kombetare Kohëzgjatja E Shqyrtimit Gjyqësor Administrativ, 2017-2018 (9)

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim