E Enjte 15-06-2016 – Qendra per Çeshtjet e Informimit Publik, INFOCIP ne kuader te angazhimeve te saj per monitorimit e zgjedhjeve te pergjithshme parlamentare 2017, do te monitoroje zbatimi e percaktimeve te reja ligjore ne Kodin Penal per Krimin Zgjedhor. Ky i fundit nuk konsiderohet me si kundravajtje penale, por si krim, per te cila Kodi parashikon denime vetem me burgim.

 

infocip, gerti shella, altea krajka, dhoma zgjedhore

 

Fushata per Informim Ligjor synon te informoje publikun e gjere per ndryshimet esenciale qe ka pesuar Kodi penal, per te shmangur me synim zbatimin e tij rigoroz. Kjo fushate vjen si nje pergjigje ndaj punes se paket informuese te bere nga institucionet ligjvenese dhe ligjzbatuese per te informuar publikun per ndryshimet e reja.

 

Mesazhet informuese jane prodhuar ne nje kohe rekord, fale mbeshtetjes se dhene nga OSFA per organizatat anetare te Dhomes Zgjedhore. Aktualisht ato jane duke u shfaqur ne internet, ne rrjetin social Facebook, duke targetuar grupmoshat nga 18+ deri ne 60 vjeç.

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim