E merkure 14-06-2017 / INFOCIP lancoi fushaten informuese per ndryshimet ne Kodin Penal lidhur me procesin zgjedhor. Fushata synon te informoje publikun dhe votuesit mbi ashpersimin e denimeve penale per krimin elektoral. Kodi Penal i RSH pesoi ndryshime te rendesishme si rrjedhoje e marrveshjes politike te forcave me te medha parlamentare, PS dhe PD me synim garantimin e zgjedhjevete lira dhe te ndershme.infocip, insiz, gerti shella, kristaq kume

Kodi Penal i ndryshuar me ligjin nr. 89/2017, datë 22.5.2017,  nuk parashikon me kundravajtje penale apo ndeshkime me gjobe, por vepra penale (krime) qe ndeshkohen me burgim sa i takon krimit zgjedhor.

Keto ndryshime te rendesishme ligjore, te meterialiuar ne Kreun X te KP,, “VEPRAT PENALE QE PREKIN ZGJEDHJET E LIRA DHE SISTEMIN DEMOKRATIK TE ZGJEDHJEVE:, jane anlizuar me kujdes nga ekspertet e INFOCIP dhe jane sjelle ne menyre te thjeshtezuar, por gjithesi me te gjitha detajet e domosdoshme qe publiku duhet te dije per te parandaluar cdo situata qe Kodi ka te parashikuar.

Fushata informuese u konsideruar e domosdoshme nga INFOCIP pasi ndryshimet ne Kodin Penal hune ne fuqi menjehere dhe u aktivizuan menjehere ne situate zgjedhore, duke mos u paraprire nga asnej etape informuese per publikun apo apelt e inetresuara. Nisma e INFOCIP eshte realizuar ne kuader te bashkepunimit me partneret e Dhomes Zgjedhore, ne menyre te posaçme INSIZ, si dhe fale mbeshtetejes se Fondacionit te Shoqerise se Hapur per Shqiperine.

Fushata eshte konceptuar nen logon: “TE MBROJME ZGJEDHJET, TE SHPETOJME DEMOKRACINE”.  Ajo do te diseminohet ne rrjetet sociale, per te hapur sa me shume te rinje, por edhe zyrtare te administrates, te cilet kane akses te shtuar ne internet per shkak te profilit moshor apo/ose tipologjise se punes.

Fushata konsiston ne kater spote qendrore, si dhe ne disa spote te derivuara (mesaxhe me te shkurtuara) te cilat perbajne iinformacion te detajuar mbi ndryshimet e fundit ne Kodin Penal. Personazhet jane nejrez reale, te angazhuar ne shoqerine civile dhe te angazhuar direkt ne monitorimin e zgjedhjeve te pergjithshme per Kuvendin e Shqiperise qe mbahen ne dat 25 qershor 2017.

altea krajka infocip, fushata informuese

 

 

 

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim