INFOCIP paraqiti me shkrim me dt 8 dhjetor 2015  nje seri rekomandimesh dhe amendamentesh per t’u reflektuar e projektligjin e ri “Per Veteqeverisjen Vendore”. Nder rekomandimet kryesore eshte kufizimi ne vetem dy i mandateve per kryetaret e bashkive. Po ashtu, nje tjetre rekomandim kryesor eshte garantimi i pageses fikse per keshilltaret bashkiake.
Projekligji i paraqitur per shqyrtim e ka suprimuar teresish pagesen e keshilltareve duke e orientuar ne fakt kete funksion shume te rendesishme (vendimarres) drejt ushtimit vullnetar.
INFOCIP ka kerkuar edhe modifikimin e formules se betimt te te zgjedhurve vendore, i cili eshte nje moment shume i rendesishme si procedural ashtu edhe admnisnistrativ qe hap sipa;rin e ushtrimit te pushtetit nga te zgjedhurit vendore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shkarko te plote rekomandimet e INFOCIP

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim