Ne nje trajtese te detajuar, ekpertja konstitucionale Valbona Pajo, ka argumentuar nevojen per hartimin e nje ligji integral per referendumet, ku te perfshihen edhe ato ne nivel vendor. Analiza perfaqeson edhe pikpamjet e INFOCIP sa i takon adresimit me nje ligj te vetem te vendimarrjes referendare. Ne nivel vendor, kjo merr nje rendesi te posacme edhe per shkak te ligjit te ri 139/2015 “per veteqeverisjen vendore”.

 

Paradoksalisht, nisma referendare ne nivel vendor eshte perfshire ne kapitullin per transparencen dhe per me teper ne nenin per konsultimet per buxhetin dhe paketen fiskale, dhe kjo eshte nje e mete e ligjit te ri qe hyri ne fuqi ne 29 janar 2016. Aktualisht, nuk ka asnje akt nenligjor i cili te beje te zbatueshem risite qe mbart ligji ne fjale.

 

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim