Tiranë, 12 Qershor 2015 – Ministri për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi prezantoi perpara krereve te kuvendit dhe te Qeevrise Metoden mbi te cilen do te krijohen 61 bashkite e reja. Çuçi tha se jane gati instrumentet financiar dhe ligjor për të realizuar me sukses një bashkim të rregullt të entiteteve të qeverisjes vendore.

Një manual i detajuar udhëzues eshte tashme i hartuar nga ministria qe ai drejton ku percaktohen  të gjitha hapat në ditët dhe muajt e parë pas konstituimit.  Ky manual do te jete ne dispozicion te kryetareve te rinje te bashkive qe diten e pare qe ata do te hyjne ne zyre per te marre funksionet e veta.

Kryeministri i vendit, Edi Rama u shpreh: “Këto njësi të reja ekonomike zhvillimi do të jenë një instrument.  jashtëzakonisht i vlefshëm për të adresuar pikërisht nevojën për një qasje të re ndaj burimeve natyrore dhe për një qasje të shumëllojshme, në bazë të territoreve dhe të specifikave të territoreve.

INFOCIP ishte e ftuar ne kete konference kombetare si nje nder organizatat e rendesishme kontrubutore ne procesin e Reformes. INFOCIP paraqiti variatin e vete te ndarjes Admisnitrative Territoriale ne Komisioni  Parlamentar Ad-Hoc te Reformes. Me pas, INFOCIP u perfshi ne proceset komplekse te vleresimit te situates ne ato NJQ te cilat do te ishin subjekt i shkrirje-bashkimit. Po ashtu, INFOCIP ka vendosur tashme ne dispozicion te bashkive te reja qe krijohen platforma te fuqishmeonline per te realizuar publikimin e vendimeve te tyre, ne menyre qe vendimarrja te komunikohet dhe njihet efektivisht ne cdo cept te territoreve te reja qe tashme kane kaluar ne admisnitrimin e Bashkive te medha.

Konktributet e INFOCIP vijojne edhe ne aksesimin efektiv te organeve te qevrisjes vendore ne setin e lote legjislativ i cili este duke u identifikuar dhe perditesuar me kujdes, ne standartet tashme te njohura me te cilat ofron sherbimet e veta INFOCIP.

 

 

Comments are closed.

<< Kthehu ne fillim